Lưu trú
 Khu du lịch Le Belhamy (Le Belhamy Resort & Spa)
Địa chỉ:  Thôn 1, xã Điện Dương - huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại : (+84) 510 3941 888
Fax: (+84) 510 3940 190
Email: info@belhamy.com
Website: http://www.belhamy.com                                                                                  
 

THE NAM HAI RESORT 

Địa chỉ: Thôn 1, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam                                         

Telephone: (84) 510 3940 000

Fax: (84) 510 3940 999

E-mail: namhai@ghmhotels.com

Website: www.thenamhaihoian.com                                                                           
 
  
 
 
Thăm dò ý kiến
Ý kiến của bạn về giao diện của cổng thông tin này
Liên kết Web
Lượt truy cập