Địa chỉ cần biết

1. Phòng Giao dịch Mai Linh Vĩnh Điện

Địa chỉ: Số 87 Hoàng Diệu - Thị Trấn Vĩnh Điện_ Huyện Điện Bàn Tĩnh Quảng Nam.

Số điện thoại yêu cẩu dịch vụ: 05103 92 92 92; 05103 94 94 94

Đường dây nóng: 0985 91 91 91


2. Công an huyện Điện Bàn

Địa chỉ: 15 Hoàng Diệu - Khối 3 - TT.Vĩnh Điện - Điện Bàn - Quảng Nam

Điện thoại ( đường dây nóng ): 05103867294

3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Huyện Điện bàn Quảng Nam.

Địa chỉ: 81 Mẹ Thứ, Khối 3, Thị trấn Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3867207; 0510.3867193

4. Phòng Giao dịch Điện Bàn, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Nam
Địa chỉ: 83 Mẹ Thứ, Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại: (0510)3716775

  
 
 
Thăm dò ý kiến
Ý kiến của bạn về giao diện của cổng thông tin này
Liên kết Web
Lượt truy cập