Địa chỉ liên hệ
Phòng Văn hóa & Thông tin
 - Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
 - Điện thoại: 0510 3867371
  - Email: phongvanhoathethao@gmail.com
Trung tâm Văn hoá - Thể thao
- Địa chỉ: 95 Trần Nhân Tông - TT Vĩnh Điện - huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại:0510 3867296
- Email: vanhoathethaodienban@gmail.com
  
 
 
Thăm dò ý kiến
Ý kiến của bạn về giao diện của cổng thông tin này
Liên kết Web
Lượt truy cập