Chi tiết tin tức
Đam mê đất lửa
Người đăng: Đất Nung .Ngày đăng: 12/03/2016 .Lượt xem: 774 lượt.
Cụ ông Lê Tuất người làng Đông Khương, thường gọi là Giáo Tuất. Hai mươi tuổi là Bí thư huyện ủy đầu tiên của huyện Duy xuyên, năm 1930. Vốn là một nhà giáo tham gia cách mạng, những năm trong nhà t